BDO a faktury

Baza danych odpadami, została wprowadzona tylko po to, aby zapobiec nieprawidłowemu gospodarowaniu nimi, co jest bardzo ważne w zachowaniu struktury środowiska. Wielu przedsiębiorców nie przestrzega tak podstawowych zasad. Wpływa to na olbrzymią ilość czynników, które to przyczyniają się do złego rozwoju przyrody, ale nie tylko ponieważ dla nas samych jest to również ogromnym zagrożeniem.

Niestety dla wielkiej rzeszy ludzi prowadzących działalność gospodarczą, ekologia to bardzo obce słowo. Nie ważne jest to, czy odpady będą właściwie utylizowane. Ważne jest dla tego typu osób zarobienie mnóstwa kasy. Reszta się nie liczy. Jest to bardzo przykre ponieważ my wszyscy żyjemy w tym środowisku i to właśnie my wszyscy powinniśmy dbać o to, aby utrzymywać je w należytym porządku. Dlatego też powinna być wprowadzona pewna bardzo istotna zmiana w ustawach – BDO na fakturze.

Na fakturach wystawianych przez dane firmy, a w szczególności, kiedy taka firma zajmuje się produktami szczególnie niebezpiecznymi powinien widnieć numer ewidencyjny BDO. W takiej sytuacji my mamy pewność, że nasz kontrahent przykłada wagę do prawidłowego dysponowania szkodliwymi odpadami. Powinno być to obowiązkowe. Wówczas zmniejszyłoby się zanieczyszczenie środowiska przez nieodpowiedzialne osoby. W przypadku nie przestrzegania tego rodzaju obowiązku, natychmiast powinny być nakładane ogromne kary na takiego przedsiębiorcę. Jeżeli nadal nie stosowałby się do obowiązujących norm, wtedy powinno się zakazać całkowitego prowadzenia działalności gospodarczej przez daną jednostkę.

W szkołach tyle się mówi o dbaniu o naszą przyrodę, szanowaniu wszystkiego tego co natura nam stworzyła. Dlatego tym bardziej nie można dopuścić, aby tak zwani truciciele bezkarnie zatruwali wszystko, co żyje i daje nam możliwość godnej egzystencji. Przecież my, ludzie, nie jesteśmy samowystarczalni. Tlen czerpiemy tak naprawdę od roślin. Jeżeli one będą sukcesywnie niszczone, atmosfera będzie niesprzyjająca również dla nas. Dlatego chcąc zajmować się różnymi eksperymentami, produkować wszelkie wynalazki, warto zastanowić się nad tym, czy naszymi działaniami nie przyczyniamy się do szkody dla nas wszystkich.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here