Jak sprawdzić czy okna są dobrze zamontowane?

Na wstępie warto mieć świadomość, że nie istnieje jeden sposób wykonania montażu okna, który w każdych warunkach byłby gwarancją właściwego wykonania robót instalacyjnych stolarki budowlanej. Prawidłowy montaż wymaga odniesienia się do wielu czynników, które mają wpływ na to, jak powinien on przebiegać i jakie dawać zadowalające efekty w trakcie użytkowania budynku, w którym został on przeprowadzony. Dlatego też taki montaż można porównać do działania matematycznego, gdzie po jednej stronie są niewiadome, pod które trzeba podstawić określone wartości, a po drugiej znajduje się wynik, czyli rezultat, jaki chcemy osiągnąć.

Jakie czynniki mają wpływ na powodzenie montażu okna?

By można było jak najdokładniej określić wykonanie prawidłowego montażu, koniecznie trzeba znać potencjalne oddziaływanie czynników na okno, które jest elementem przegrody zewnętrznej. Czynniki te mogą być zewnętrzne, wewnętrzne, jak i te, które wiążą się z konstrukcją budynku, czy zastosowaniem określonych materiałów

Do czynników, które oddziałują na okno od zewnątrz można zaliczyć: wiatr, deszcz, wilgotność powietrza, różnice temperatur, nasłonecznienie, hałas, próby włamania, czy wpływ środowiska naturalnego. Natomiast czynniki, które można zaliczyć do oddziaływań konstrukcyjnych i użytkowych, to: ruchy konstrukcji, tolerancje wymiarów, odkształcenia spowodowane ciężarem, rozszerzalność liniowa, obciążenia związane z eksploatacją, które wywołuje użytkownik, a także obciążenia udarowe i ogólna dostępność. Czynniki, które zalicza się do oddziaływań wewnętrznych, to: wentylacja, wilgotność panująca w pomieszczeniu, a także temperatura powietrza.

Kiedy można mówić o prawidłowym montażu okna?

Prawidłowy montaż okien to taki, który umożliwia wykonanie właściwego połączenia okien ze ścianą, spełniające wszelkie wymogi niezależnie od tych, jakie stawia się konstrukcji muru. W praktyce oznacza to, że aby mówić o prawidłowym montażu, trzeba mieć na uwadze fachowe zaprojektowanie szczeliny dylatacyjnej, by udało się skompensować wszystkie niepożądane skutki oddziaływania czynników zewnętrznych, wewnętrznych, konstrukcyjnych i użytkowych, o których mowa wyżej.

Kiedy montaż okna uznaje się za nieprawidłowy?

Montaż okna można uznać za nieprawidłowy, czyli wadliwy, bądź obarczony wadą fizyczną wtedy, gdy nie przeprowadzone prace instalacyjne stolarki budowlanej nie pozwalają osiągnąć efektów, które byłyby wskazane ze względu na wymagania właściwych przepisów techniczno-budowlanych. Ponadto za nieprawidłowy można uznać taki montaż okna, którego rezultaty nie są zgodne z wymogami obiektowymi. Wymogi te ustala projektant budynku, inwestor, bądź też osoba, która posiada kompetencje do tego, by dokonać adaptację projektu powtarzalnego.

W trakcie montażu okna może dochodzić do sytuacji, kiedy wykonawcy popełniają błędy. W takim przypadku pomyłką podczas montażu okien można określić każde nieumyślne działanie, które nie spełnia wymogów, zasad, lub założeń, a ponadto przyczynia się do złych efektów. Nie oznacza to jednak, że każdy błąd, który pojawia się podczas montażu okna, można uznać za taki, który niesie ze sobą niepożądane efekty i przez to może być uznany za wadę fizyczną. Nie zawsze jest tak, że popełniony błąd powoduje niezgodności usługi z umową w momencie, gdy montaż okna jest ukończony i zamawiający może użytkować budynek, w którym montaż ten został wykonany.

Błąd, który pojawi się podczas montażu nie musi też od razu powodować defektu w czasie, kiedy obowiązuje ochrona nabywcy, czy też po zakończeniu obowiązywania tego okresu. Nawet wtedy ekipa, która dokonała montażu z racji tego, że powinien być on przeprowadzony z należytą starannością i odpowiedzialnością kontraktową za szkodę, musi niezwłocznie usunąć zaistniałą wadę. Ekipa ta powinna usunąć usterkę samodzielnie, bądź też wtedy, gdy otrzyma zgłoszenie o niej od nabywcy. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że mogą pojawiać się takie wady techniczne, które nie będą się kwalifikować do tego, by na ich podstawie nabywca mógł zgłaszać roszczenia z tytułu rękojmi.

Źródło: https://prawidlowymontaz.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here