Jaka metoda badawcza jest ankieta?
Jaka metoda badawcza jest ankieta?

Jaka metoda badawcza jest ankieta?

Badania naukowe są nieodłącznym elementem rozwoju wiedzy i zdobywania informacji na różne tematy. Jedną z najpopularniejszych metod badawczych jest ankieta. W tym artykule dowiesz się, czym jest ankieta, jakie są jej rodzaje oraz jakie są jej zalety i ograniczenia.

Czym jest ankieta?

Ankieta to narzędzie badawcze, które służy do zbierania danych od respondentów w celu uzyskania informacji na określony temat. Może to być zbiór pytań, które respondent wypełnia samodzielnie lub w formie wywiadu, gdzie pytania są zadawane przez badacza.

Rodzaje ankiet

Istnieje wiele rodzajów ankiet, które mogą być stosowane w zależności od celu badania i preferencji badacza. Oto kilka najpopularniejszych rodzajów ankiet:

 1. Ankieta kwestionariuszowa: Jest to najczęstsza forma ankiety, w której respondent samodzielnie wypełnia pytania na piśmie lub online.
 2. Ankieta telefoniczna: Badacz zadaje pytania respondentowi przez telefon, a odpowiedzi są zapisywane.
 3. Ankieta online: Respondent wypełnia pytania online, co umożliwia łatwe gromadzenie i analizowanie danych.
 4. Ankieta wywiadowa: Badacz zadaje pytania respondentowi osobiście i zapisuje odpowiedzi.

Zalety i ograniczenia ankiet

Ankiety posiadają wiele zalet, które przyczyniają się do ich popularności w badaniach naukowych. Oto niektóre z nich:

 • Łatwość w przeprowadzaniu: Ankiety są stosunkowo łatwe do przygotowania i przeprowadzenia, zarówno w formie papierowej, jak i online.
 • Skalowalność: Można przeprowadzić ankietę na dużą skalę, dotykając dużej liczby respondentów.
 • Anonimowość: Respondenci mogą zachować anonimowość, co może wpływać na szczerość udzielanych odpowiedzi.
 • Łatwość analizy danych: Dane zebrane za pomocą ankiet są łatwe do analizy i prezentacji w formie graficznej.

Jednak ankiety mają również pewne ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę:

 1. Ograniczona głębia odpowiedzi: Respondenci mogą być ograniczeni w wyrażaniu swoich poglądów, szczególnie w przypadku zamkniętych pytań.
 2. Możliwość błędnych odpowiedzi: Respondenci mogą udzielać błędnych odpowiedzi, niezależnie od swojej wiedzy na dany temat.
 3. Niski poziom zaangażowania: Niektórzy respondenci mogą nie być zainteresowani wypełnianiem ankiety, co może wpływać na jakość zebranych danych.

Ankieta jest popularną metodą badawczą ze względu na swoją prostotę i skalowalność. Jednak należy pamiętać, że wyniki ankiet mogą być ograniczone przez niski poziom zaangażowania respondentów i możliwość udzielania błędnych odpowiedzi.

Podsumowując, ankieta jest jedną z najpopularniejszych metod badawczych, która umożliwia zbieranie danych od respondentów w celu uzyskania informacji na określony temat. Istnieje wiele rodzajów ankiet, które można dostosować do potrzeb badania. Ankiety posiadają wiele zalet, takich jak łatwość przeprowadzania i analizy danych, ale również ograniczenia, takie jak możliwość błędnych odpowiedzi. Dlatego ważne jest, aby odpowiednio zaplanować i przeprowadzić ankietę, aby uzyskać wiarygodne wyniki.

Ankieta jest jedną z metod badawczych.

Link do strony: https://www.trenujsukces.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here