Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna stworzyła bardzo wiele norm, które regulują różne aspekty działania organizacji. Wiele z nich jest uniwersalnych i można je wprowadzić zarówno w prywatnych firmach, jak i jednostkach administracji publicznej czy organizacjach non profit.

Wymogi tych standardów są sformułowane na tyle ogólnie, że da się je dopasować do realiów niewielkich, jak i bardzo dużych organizacji, niezależnie od branży, w jakiej działają. Istnieją też oczywiście normy, które są skierowane stricte do określonego rynku np. ISO TS obowiązuje w branży motoryzacyjnej. W tym artykule skupię się jednak na opisie kilku uniwersalnych norm ISO, które warto znać.

System Zarządzania Jakością wg ISO 9001

Norma, która go opisuje to ISO 9001 (http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/quality). Warto wiedzieć, że jest to najczęściej wdrażany system certyfikowany na świecie. Wdrożenie tego systemu wpływa przede wszystkim na poprawę jakości działania organizacji w każdym obszarze. Oznacza to wzrost efektywności oraz obniżenie kosztów działania firmy. Implementacja zasad  ISO 9001 porządkuje strukturę organizacji oraz wszystkie zachodzące w niej procesy, co usprawnia zarządzanie nią.

System Zarządzania Środowiskowego

ISO 14001 to uniwersalna norma, która wspiera organizacje w ograniczaniu ich negatywnego wpływu na środowisko. Zasady tego standardu nakazują obniżenie zużycia energii, wody oraz surowców. Warto zauważyć, że jest to działanie nie tylko przyjazne dla środowiska, ale też istotnie obniżające koszty prowadzenia działalności. Poza tym wdrożenie ISO 14001 wiąże się ze spadkiem ilości produkowanych zanieczyszczeń i odpadów. Dodam, że w czasach dużej popularności działań proekologicznych wdrożenie tej normy wiąże się z dużymi korzyściami wizerunkowymi.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Kolejny ważny system to ISO 27001. Wytyczne tej normy opisują zasady postępowania z danymi gromadzonymi i przetwarzanymi przez przedsiębiorstwo. Wdrożenie tej normy obniża ryzyko zniszczenia, nieuprawnionego użycia, czy też ujawnienia poufnych informacji. Warto wiedzieć, że zasady tej normy odnoszą się zarówno do danych przechowywanych w formie papierowej, jak również z formie cyfrowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here