spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna, czyli w skrócie PSA może być dobrym pomysłem dla nowych firm na rynku. Do atutów spółki będzie należała m.in. możliwość założenia jej przez internet, proste procedury i spora elastyczność. Zachęcający może również fakt niskiego kapitału akcyjnego, który wymagany jest przy zakładaniu spółki – wynosi on 1 zł. Sporym plusem jest też np. możliwość podejmowania decyzji przy pomocy komunikatorów internetowych. Czym dokładnie jest prosta spółka akcyjna? Przekonajmy się! 

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/prosta-spola-akcyjna-od-kiedy-i-dla-kogo/ 

Prosta spółka akcyjna – czym jest?

Taka forma spółki możliwa jest do założenia jednoosobowo lub wraz ze wspólnikami lub też inną spółką. Nie ma przy tym warunku prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednak zabronione jest utworzenie prostej spółki akcyjnej przez jedną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Najważniejszym organem takiej spółki będzie walne zgromadzenie. Składać się ono będzie z firmy (akcjonariusze).

Zgromadzenie to zdecyduje czy sprawy spółki będzie prowadził zarząd kontrolowany przez radę nadzorczą czy też rada dyrektorów czyli hybryda zarządu i rady nadzorczej.

W skład rady dyrektorów może wejść dowolna liczba osób. Ciekawostką jest możliwość podejmowania decyzji przez radę lub zarząd przy użyciu narzędzi online: poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych. PSA rozwiążesz z przeprowadzeniem likwidacji lub bez przeprowadzenia likwidacji. Na końcu będzie musiał wystąpić do KRS z wnioskiem o wykreślenie firmy z rejestru przedsiębiorców. Prostą spółkę akcyjną będzie można założyć w 2021 roku.

W jaki sposób zawrzeć umowę?

Żeby rozpocząć prostą spółkę akcyjną trzeba przygotować umowę. Trzeba zapisać w niej:

  • nazwę, siedzibę,
  • przedmiot działalności,
  • organy spółki,
  • liczbę, serie i numery akcji,
  • uprzywilejowanie związane z akcjami,
  • ew. czas trwania spółki.

Wzorzec umowy znajdziesz na portalu S24. 

W jaki sposób zarejestrować prostą spółkę akcyjną? 

Prostą spółkę akcyjną będziemy mogli zarejestrować w KRS, czyli w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeśli umowę zawarliśmy korzystając z systemu S24, wówczas rejestracji możemy dokonać w internecie. Wniosek o zarejestrowanie podpisują wszyscy członkowie zarządu. Koszt złożenia wniosku wynosi 250 zł. Co jeśli skorzystałeś z pomocy notariusza? Wówczas dokumenty musisz zanieść do wydziału gospodarczego sądu rejonowego. Wniosek także powinien być podpisany przez wszystkich członków zarządu. Rejestracja w KRS kosztuje 500 zł. W obu przypadek dodatkowo musimy uwzględnić 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zobacz też: http://www.lancuchludzi.pl/jak-prezentuje-sie-rynek-pracy-w-polsce-2020-aktualna-sytuacja/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here