Rozliczenie PIT 2018 - najważniejsze zmiany

Wielkimi krokami zbliża się termin rozliczeń deklaracji podatkowych za 2018 r. Chodź do 30 kwietnia 2019 r. pozostało jednak trochę czasu, warto już dziś poznać zmiany jakie szykuje ustawodawca w rozliczeniach podatku za bieżący rok. Modyfikacji ulegnie nie tylko sam formularz, zmieniła się również część przepisów podatkowych dotyczących rozliczeń.

Termin rozliczeń w 2019 r.

Rozliczenie PIT 2018 będzie możliwe do 31 stycznia 2019 r., jeśli chodzi o deklarację PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Natomiast pozostałe deklaracje tj. PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-39 oraz PIT-36L należy złożyć do 20 kwietnia 2019 r. Pamiętajmy, że spóźnione rozliczenie to wykroczenie skarbowe. Może wiązać się m.in. z nałożeniem mandatu w wysokości od 1/10 do dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2019 r ma wynieść 2250 zł. To oznacza, że będziemy mogli zostać ukarani mandatem w wysokości od 225 zł, aż do 4500 zł! Nie warto ryzykować! Lepiej zapamiętać wskazane powyżej terminy.

Kwota wolna od podatku

Wartość kwoty wolnej od podatku w 2018 r. wzrośnie o 2000 zł w porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym i wyniesie 8001 zł. W związku z tym kwota zmniejszająca podatek będzie stanowiła równowartość 1440 zł. Wszyscy podatnicy, których dochód przekroczy 13.000 zł, będą zmuszeni zastosować kwotę zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł. Zmianie uległy również kwoty, których nie obejmie rozliczenie PIT 2018. W deklaracji, niezależnie od wysokości świadczenia, nie musimy uwzględniać zapomogi otrzymanej w przypadku szczególnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, otrzymanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, funduszu socjalnego, czy też z funduszy związków zawodowych. W przypadku otrzymania tego typu świadczenia z innych źródeł, nie musimy go uwzględniać w rozliczeniu z urzędem skarbowym, o ile nie przekracza kwoty 6000 zł. Wolne od podatku pozostają także:

1) Świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym/stosunkiem pracy – do wysokości 3000 zł,

2) Wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych przez środki masowego przekazu, jeśli jednorazowa ich wartość nie przekracza 2000 zł,

3) Dopłaty do wypoczynku zorganizowanego w formie wczasów, kolonii, zimowisk (w tym połączonego z nauką lub leczeniem sanatoryjnym) dzieci i młodzieży do lat 18 – niezależnie od wysokości, jeśli są to świadczenia wypłacane z funduszu socjalnego (w pozostałych przypadkach do kwoty 2000 zł),

4) Wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacane z funduszu operacyjnego,

5) Świadczenia wypłacane członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów – do wysokości 3000 zł,

6) Kwoty należności z tytułu zaległej opłaty czynszu najmu lokalu mieszkalnego, opłaty za dostawy energii/gazu/wody, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,

7) Wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni w związku ze skierowaniem na studenckie praktyki zawodowe,

Koszty uzyskania przychodu

Zmiany dotyczą wynagrodzenia za korzystanie lub rozporządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi. Będzie ono obniżane o 50 % albo 20% w zależności od branży i wartości przychodów. Nowością jest to, że po przekroczeniu tych limitów, koszty uzyskania przychodu nie będą miały zastosowania.

ZUS od dochodu przedsiębiorców

Rozliczenie PIT 2018 przez podatników prowadzących działalność gospodarczą ulegnie zmianie z uwagi na zmianę zasad ustalania składek ZUS. Jeśli roczny przychód z działalności gospodarczej w 2018 r. nie przekroczy 63.000 zł, to wartość składek nie będzie stała, ale uzależniona od faktycznej wartości przychodu. Zmiana korzystna dla przedsiębiorców, którzy odliczą od dochodu zdecydowanie mniej, niż miało to miejsce w roku poprzednim.

pit 2018

Działalność nierejestrowana

Podatnicy, którzy prowadzą działalność nierejestrowaną we własnym imieniu i na własną rzecz, także muszą rozliczać się z przychodów z niej uzyskanych. Jeśli nie przekroczą one 1050 zł miesięcznie, wówczas są traktowane jako tzw. inne źródła przychodów.

Łatwiejsze rozliczenie PIT 2018 przez internet

Ministerstwo Finansów zapowiada, że w 2019 r. rozliczenie PIT przez internet będzie jeszcze łatwiejsze, dzięki usłudze „Twój e-PIT”. Takie rozwiązanie zwolni podatników od konieczności samodzielnego złożenia deklaracji. Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje za nas PIT-37 lub PIT-38, a my będziemy mogli go zatwierdzić lub odrzucić za pośrednictwem portalu. Czyżby to koniec stania w długi kolejkach do urzędowego okienka? Ta funkcja jest jednak dostępna tylko dla osób, którym nie przysługują żadne ulgi i odliczenia. Warto również skorzystać z gotowego programu dostępnego pod adresem podatnik.info/program_do_pit/, który w profesjonalny sposób przygotuje rozliczenie PIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here