Wakacyjny wyjazd za granicę obarczony jest sporym ryzykiem kradzieży, zagubienia bagażu, pieniędzy czy dokumentów. Oprócz tego możemy potrzebować natychmiastowej pomocy medycznej lub transportu do kraju. Z tego powodu warto wcześniej pomyśleć o ubezpieczeniu turystycznym, którego zakres można swobodnie kształtować.

Wybór typu ubezpieczenia turystycznego powinien być determinowany przede wszystkim realnymi potrzebami, miejscem docelowym naszej podróży, a także preferowaną formą aktywności.

Ubezpieczenie turystyczne – jakie wybrać?

Wyróżnia się kilka różnych typów ubezpieczenia turystycznego. W celu wyboru najatrakcyjniejszej oferty warto porównać wszystkie dostępne opcje. Pomocne w tym zakresie są zestawienia, które pozwalają na porównanie ubezpieczeń turystycznych. Jest to opcja szczególnie przydatna dla osób zapracowanych, które nie mają czasu na przeanalizowanie wszystkich dostępnych rozwiązań.

Wyróżnia się kilka rodzajów ubezpieczeń, które w zależności od typu podróży, mogą okazać się przydatne. Mowa tu przede wszystkim o:

  • ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które jest typem ubezpieczenia osobowego, ochraniającego zdrowie uczestników wycieczki,
  • ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą, które przydaje się w szczególności wówczas, gdy w trakcie wycieczki zagranicznej jej uczestnicy mieli wypadek lub nagle zachorowali i potrzebowali natychmiastowej pomocy specjalisty,
  • ubezpieczeniu assistance, które zapewnia transport z opieką medyczną do miejsca zamieszkania w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. W zależności od zakresu ochrony w ramach tego typu ubezpieczenia można również liczyć na: opiekę nad dziećmi, transport zwłok za granicy, pomoc w razie zgubienia lub kradzieży dokumentów, kart płatniczych czy bagażu oraz pokrycie kosztów leczenia,
  • ubezpieczenie bagażu oraz sprzętu sportowego w razie kradzieży, zagubienia lub zniszczenia, np. w wyniku pożaru, powodzi czy huraganu.

Koszty ubezpieczenia turystycznego

Koszt ubezpieczenia turystycznego uzależniony jest przede wszystkim od ustalonego zakresu. Determinowany jest on również długością podróży oraz liczbą osób, które mają podlegać ubezpieczeniu turystycznemu. Przy wybieraniu konkretnej oferty warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia. Ponadto należy pamiętać, że niezależnie od typu ubezpieczenia zakres ten nigdy nie obejmuje szkód, które zostały popełnione umyślnie lub pod wpływem środków odurzających (alkoholu lub narkotyków).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here