Składka emerytalna każdej osoby pracującej może być przekazywana do ZUS-u, może być również dzielona między ZUS a OFE. Czy wybranie drugiej opcji gwarantuje wyższą emeryturę?

System emerytalny w Polsce składa się z trzech filarów, w ramach których można gromadzić środki z myślą o przyszłej emeryturze. Gdzie i w jakich częściach trafia składka emerytalna? Czy lepiej  wybrać ZUS czy  OFE i ZUS?

Trzy filary, czyli polski system emerytalny w praktyce

Pierwszy filar stanowi Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) zarządzany przez ZUS. Jest on obowiązkowy. Na indywidualne konto każdej osoby ubezpieczonej i pracującej trafia 12,22 proc. z 19,52 proc. składki emerytalnej. Pieniądze te nie są inwestowane, ale waloryzowane o oparciu o odpowiedni wskaźnik. Jego wysokość jest uzależniona m.in. o wzrostu płac.

Drugi filar również jest obowiązkowy i jednocześnie bardziej skomplikowany. Dlaczego? Bo może składać się wyłącznie z subkonta w ZUS-ie, może z subkonta w ZUS-ie i konta w OFE. To właśnie w przypadku tego filaru pojawia się pytanie, wybrać ZUS czy OFE i ZUS. Jeżeli oszczędzający zdecyduje się oszczędzać:

  • wyłącznie na subkoncie w ZUS-ie, to zostanie tam przekazana pozostała część składki, czyli 7,3 proc.,
  • w OFE i ZUS, to podział składki jest następujący: 2,92 proc. zasila konto OFE a 4,38 proc. składki trafia do ZUS-u,.

Jest jeszcze trzeci filar. Ten jednak – odróżnieniu od powyższych – jest dobrowolny. Osoby chcące pobierać w przyszłości wyższe świadczenie emerytalne, mogą skorzystać z atrakcyjnych pod względem podatkowych kont IKE i IKZE (Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

Dlaczego OFE to rozsądny wybór?

Wybrać ZUS czy OFE i ZUS? Na to pytanie muszą odpowiedzieć osoby, które rozpoczynają pierwszą pracę. Na podjęcie decyzji mają 4 miesiące. Osoby te mogą zadawać sobie pytanie, czy opłaca się wybrać OFE i ZUS, skoro jest tam przekazywana niewielka część składki emerytalnej? Jest kilka powodów, dla których to korzystne rozwiązanie.

  • Środki trafiające do ZUS są ewidencjonowane na subkoncie przyszłego emeryta, a następnie waloryzowane. W przypadku OFE sytuacja wygląda inaczej – pieniądze są przeliczane na jednostki rozliczeniowe i inwestowane.
  • Choć na konto OFE trafia tylko niewielka część składki emerytalnej, to dzięki temu dywersyfikuje się, czyli „rozkłada” ryzyko. Przy takim rozwiązaniu na naszą przyszłą emeryturę będą pracować dwie różne instytucje – ZUS i OFE.

Jak zacząć odkładać pieniądze na koncie w OFE?

Aby część składki emerytalnej była przekazywana do OFE, konieczne jest podpisanie umowy z wybranym funduszem. Przy wyborze warto kierować się zarówno doświadczeniem funduszu, jak i osiągniętymi przez niego wynikami inwestycyjnymi. Te drugie obrazują skuteczność OFE. Im wyższa stopa zwrotu, tym oczywiście lepiej. Jednocześnie oszczędzający w OFE powinni pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez dany fundusz, nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dlatego warto wybrać OFE, które osiąga satysfakcjonujące nas wyniki inwestycyjnej w wieloletniej perspektywie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here