Projektowanie maszyn i urządzeń - o strukturze procesu projektowania

Projektowanie maszyn rozpoczyna się od przekształcenia idei i pomysłów w projekt. Projektowanie wymaga od osoby, która się nim zajmuje podstawowej znajomości dotyczącej tworzenia i odczytywania danych z dokumentacji technicznej. Jej podstawowym elementem są rysunki techniczne danego obiektu.

Projektowanie maszyn i urządzeń – zasady

Projektowanie maszyn i urządzeń opiera się na znalezieniu innowacyjnego rozwiązania, które uczyni daną konstrukcję oryginalną, wyróżniającą się spośród innych. Konieczne jest jednak przestrzeganie pewnych zasad konstruowania. Wśród powszechnie uznawanych w świecie projektowania prawd, każda maszyna powinna być:

  • funkcjonalna – czyli prawidłowo spełniać swoje funkcje,
  • niezawodna – tzw. warunek prawdopodobnej niezawodności,
  • ergonomiczna – o odpowiedniej konstrukcji,
  • sprawna – każda maszyna powinna osiągać pożądaną, założoną w koncepcji sprawność.

Każda maszyn czy urządzenie powinno również łączyć w sobie korzystny stosunek jakości do ceny.

Projektowanie maszyn i urządzeń – struktura procesu

Projektowanie maszyn oraz urządzeń powinno odbywać się zgodnie ze strukturą procesu projektowania. Podstawowy plan owego procesu można zawrzeć w pięciu etapach.

Etap pierwszy opiera się na określeniu podstawowych założeń projektowych na podstawie wyznaczonego celu, ewentualnych ograniczeń oraz określonych działań. Projektowanie wymaga również przyjęcia kryteriów oceny zastosowanych rozwiązań.

Etap drugi polega na stworzeniu szkicu projektu. Projektowanie maszyn wymaga od inżyniera także kreatywności i otwartości na nowe rozwiązania. Zazwyczaj w tej fazie powstaje kilka koncepcji, spośród których wybierana jest ta najlepsza.

Etap trzeci to nic innego jak stworzenie schematu strukturalno-funkcjonalnego. Faza ta opiera się na wyodrębnieniu poszczególnych elementów projektowanej maszyny lub urządzenia.

Pora na etap czwarty. Program do konstruowania maszyn pomaga w znacznym skróceniu czasu projektowania dzięki możliwości szybkiego wprowadzenia zmian oraz modyfikację schematów. W tej fazie często mamy do czynienia m.in. z określeniem kryteriów doboru materiałów, stworzeniem schematu działających sił.

Etap piąty to szczegółowe projektowanie maszyn. Za pomocą odpowiedniego programu jak np. IronCAD możliwe jest dokonanie właściwych obliczeń zgodnie z wprowadzonymi danymi.

Jak można zauważyć, projektowanie maszyn i urządzeń jest procesem wymagającym nakładów czasu i pracy. Konieczne jest także posiadanie odpowiedniej wiedzy, doświadczenia oraz znajomości programów do konstruowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here