PIT online

Jak co roku, każdy obywatel, który otrzymał dochód za swoją pracę w danym roku, musi złożyć roczne rozliczenie z podatku dochodowego i nie może zapomnieć, że czas na to ma do 30 kwietnia roku następującego po danym roku dochodowym. Coraz większa część społeczeństwa wykonuje rozliczenie PIT online.

Deklaracje roczne PIT można składać przez internet. Wysyłamy taką deklarację poprzez e-PIT lub e-deklarację oraz program do rozliczeń rocznych. Bez korzystania z e-podpisu będzie można rozliczyć następujące zeznania podatkowe:

– PIT 36
– PIT 36L
– PIT 37
– PIT 38
– PIT 39
– PIT 28
– PIT 16A
– PIT 19A
– PIT 16

Dzięki złożeniu deklaracji podatkowej online, możemy liczyć na szybszy jego zwrot. Przeważnie jest to o około połowę krótszy czas oczekiwania, zdarzają się przypadki również krótszych terminów, wszystko jest zależne od liczby rozpatrywanych wniosków przez urząd. Podsumowując, jest to bardzo wygodna i oszczędna w czasie metoda rozliczeń Pit.

Czym różni się PIT 36 od PIT 36L w takim razie?

Najprościej rzecz ujmując przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych wypełniają PIT 36, zaś PIT 36L obowiązuje przy podatku liniowym. Jakie więc zasady panują na formularzu PIT 36? Uszeregujmy:

Tacy podatnicy:

– uzyskiwali przychody z prowadzonej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej
– osiągali dochody za granicą lub ze źródeł położonych za granicą od płatnika…
– uzyskiwali dochody opodatkowane skalą podatkową z dzierżawy, poddzierżawy, najmu, podnajmu, lub umów o podobnym charakterze
– korzystali z tak zwanego kredytu podatkowego, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej…

pit

Druk PIT 36L za to muszą wypełnić podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności rolniczej, jeśli wybrali formę podatku liniowego. Formularz PIT 36L różni się od formularza PIT 36 tym, że podatnik płaci stały, 19% podatek, a podczas wyboru PIT 36 obowiązują dwie stawki 18% oraz 32%. PIT 36L to plusy, ale zarazem i minusy dla podatnika jak między innymi:

– brak kwoty wolnej od podatku
– brak możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej
– brak możliwości skorzystania z ulgi z tytułu dokonanych darowizn

Plusem jest to, że nie trzeba płacić 32% podatku od nadwyżki ponad 85280 złotych.

Formularz PIT 37 to najpopularniejsza forma rozliczenia podatku. Do grupy ludzi składających wniosek należą zleceniobiorcy, pracownicy etatowi, emeryci, renciści. Są to przychody opodatkowane z zastosowaniem skali podatkowej z tytułu:

– wynagrodzenia z pracy,
– wynagrodzenia z praw autorskich,
– umowy o dzieło.

Rozliczyć się tym formularzem można indywidualnie, wspólnie z małżonkiem oraz jako osoby samotnie wychowujące dzieci.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here