Dodatkowa emerytura – jak o nią zadbać?

Emerytura jest świadczeniem pieniężnym, które zapewnia byt po okresie aktywności zawodowej. Obowiązujący w Polsce system emerytalny opiera się na odprowadzaniu składek przez każdego pracownika do wspólnej puli, z której po osiągnięciu odpowiedniego wieku emeryt otrzymuje określoną kwotę pieniędzy co miesiąc. Świadczenia przestają być wypłacane w momencie śmierci danej osoby. Nie są to duże kwoty, dlatego wiele osób decyduje się na oszczędzanie na własną rękę w tzw. trzecim filarze.

Czym jest trzeci filar?

Trzecim filarem nazywa się trzy sposoby dodatkowego oszczędzania na emeryturę, które zostały stworzone przez państwo. Są to metody zupełnie dobrowolne, niezależne od skarbu państwa czy ZUS. Mają też wbudowane zachęty podatkowe, dzięki czemu oszczędzanie jest bardziej opłacalne. Jedną z najbardziej znanych metod oszczędzania na emeryturę jest IKE, czyli indywidualne konto emerytalne, które nie jest objęte podatkiem Belki pod warunkiem osiągnięcia przez wpłacającego 60. roku życia. Środki zgromadzone na koncie nie należą do państwa. IKE może mieć jedną z wybranych form, np. rachunku bankowego, rachunku maklerskiego, obligacji skarbowych, funduszu inwestycyjnego lub ubezpieczenia z funduszem kapitałowym.

Innym sposobem oszczędzania na emeryturę w III filarze jest IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Jest to konto prywatne, ale w chwili wypłaty, konieczne jest zapłacenie podatku dochodowego od zysku i kapitału. Nie jest natomiast obciążone podatkiem Belki. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele kont IKZE, które najczęściej mają postać konta bankowego lub rachunku maklerskiego. Inną opcją w ramach III filaru jest PPE, czyli pracowniczy program emerytalny. Ma on ograniczony mechanizm, ponieważ jest to oszczędzanie grupowe w zakładach pracy. Nie każda firma oferuje swoim pracownikom PPE. Pieniądze, które trafiają na taki rachunek, są zwolnione z podatku belki oraz ze składek ZUS.

Ubezpieczenia prywatne

Jak już wspomniano, w III filarze można oszczędzać na emeryturę dobrowolnie, np. za pomocą IKE. Indywidualne Konto Emerytalne może mieć postać m.in. prywatnego ubezpieczenia lub funduszu inwestycyjnego – więcej na ten temat można dowiedzieć się na stronie https://www.metlife.pl/o_metlife/blog/. Decyzję o samodzielnym oszczędzaniu warto podjąć jak najwcześniej, aby mieć pewność, że dodatkowa emerytura będzie odpowiednio wysoka. Prywatne ubezpieczenie wymaga opłacania składki ubezpieczeniowej, a w zamian gwarantuje otrzymanie określonej kwoty po zaistnieniu pewnego zdarzenia. W przypadku IKE zdarzeniem tym jest przejście na emeryturę – ubezpieczenie daje wysoką pewność otrzymania wsparcia.

Fundusz inwestycyjny działa nieco inaczej. W tym wypadku inwestuje się posiadane oszczędności, z uwzględnieniem ryzyka inwestycyjnego. Wartość takiego rachunku zależna jest od wyników podmiotu, który zarządza funduszem oraz od koniunktury w gospodarce. Jest to więc rozwiązanie dość ryzykowne, choć mogące przynieść naprawdę duże zyski. Wybór konkretnej opcji oszczędzania trzeba więc dobrze przemyśleć.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here