Fundusz inwestycyjny otwarty pozwala na różne warianty inwestowania – o różnym stopniu ryzyka i horyzoncie inwestycyjnym. Długoterminowe fundusze mogą przynosić większe zyski niż krótkoterminowe, ale związane z nimi ryzyko jest także większe.

Fundusz inwestycyjny otwarty (FIO) to produkt, którego uczestnikiem może stać się każdy zainteresowany. Liczba jednostek uczestnictwa jest nieograniczona, a fundusz gwarantuje ich odkupienie w dowolnym momencie. Fundusz inwestycyjny parasolowy to produkt pomiędzy funduszem otwartym a zamkniętym – mogą zainwestować w niego wszyscy, którzy spełniają warunki określone w statucie funduszu.

Fundusz inwestycyjny otwarty krótkoterminowy

Krótkoterminowy fundusz inwestycyjny otwarty to inwestycja na minimum kilka miesięcy. W tym czasie środki są inwestowane zazwyczaj w bezpieczne papiery dłużne, czyli np. obligacje. Mają one niewielkie wahania ceny, dlatego charakteryzują się dużą stałością, przy czym prognozowane zyski przeważnie przekładają się na rzeczywiste dochody. Jednak w porównaniu do inwestycji długoterminowych zyski te są dość niskie.

Uczestnictwo w krótkoterminowym funduszu inwestycyjnym otwartym to dobry pomysł na odłożenie pieniędzy na konkretny cel, który chce się zrealizować w ciągu kilku czy kilkunastu miesięcy. Każde towarzystwo funduszy inwestycyjnych, np. Union Investment, przygotowuje oferty w taki sposób, by z usług mogli skorzystać klienci akceptujący niski i wysoki poziom ryzyka, a także osoby posiadające różne horyzonty inwestycyjne.

Fundusz inwestycyjny otwarty długoterminowy

Długoterminowy fundusz inwestycyjny otwarty jest bardziej ryzykowny od krótkoterminowego, ale daje potencjalnie większe zyski. Ryzyko wiąże się długim okresem inwestowania, podczas którego wycena funduszu może się wielokrotnie zmieniać – wartość jednostek uczestnictwa może wzrosnąć, ale może też spaść.

Drugim czynnikiem ryzyka jest inwestowanie w obligacje i akcje lub wyłącznie w akcje (w tym spółek polskich i zagranicznych). Wartość akcji jest dynamiczna i zależy od wielu różnych aspektów finansowych, gospodarczych, a także politycznych i społecznych.

Fundusz inwestycyjny otwarty może mieć nawet kilkuletni horyzont inwestycyjny, a mimo to jednostki uczestnictwa danego funduszu wyceniane są codziennie. Stosowne raporty o notowaniu funduszy inwestycyjnych można przeczytać na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here