Windykacja to złożony proces, którego efektem ma być odzyskanie należności od dłużnika. Eksperci z firm windykacyjnych, którzy stosują określone metody w ramach swojej pracy, potwierdzają, że można je podzielić na dwa rodzaje: windykację miękką oraz twardą. Czy się różnią, którą lepiej stosować, a jaka wykazuje większą skuteczność? Dowiedz się już teraz.

Windykacja miękka, czyli polubowne odzyskanie należności

Okazuje się, że to właśnie windykacja miękka, czyli polubowna wykazuje o wiele lepszą skuteczność. Czy wiesz, że większość przeterminowanych należności powstaje w wyniku zapomnienia? Dłużnicy nie generują zadłużeń z premedytacją, po prostu bardzo często zapominają o fakturze czy terminie zapłaty zobowiązania. Często wystarczy wiadomość przypominająca, by płatność została zrealizowana.

Windykacja miękka zakłada zarządzanie wierzytelnościami z korzyścią dla obu stron. Oczywiście finalnie wierzycielowi zależy na odzyskaniu należności, ale pod uwagę bierze się tutaj potrzeby i możliwości dłużnika. Najważniejsze jest to, by dłużnik miał w ogóle świadomość powstania przeterminowanego zobowiązania i wykazywał chęci jego spłaty.  To pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu.

Negocjacje to podstawa

Kiedy dłużnik ma świadomość długu, ale jednak nie jest w stanie spłacić go w całości od razu, najlepszą formą porozumienia z wierzycielem są negocjacje. Właśnie taką formę zakłada windykacja miękka. W ramach polubownej ugody uzgadniane są warunki spłaty zadłużenia, które są dogodne dla dłużnika. Wierzyciel ma za to pewność odzyskania należności.

Negocjacje pozwalają na rozłożenie zobowiązania na raty, dzięki czemu dłużnik nie zaburzy swojej kondycji finansowej. To również sposób na porozumienie dotyczące zaprzestania naliczania dodatkowych odsetek karnych. Warto też wiedzieć, że windykacja polubowna zapobiega wdrożeniu mechanizmów tej twardej, która jest niekorzystna dla dłużnika.

Kiedy dłużnik nie chce płacić

Kiedy zarządzanie wierzytelnościami przy zastosowaniu monitoringu płatności ani windykacji miękkiej nie odniosło skutku, firmy windykacyjne wdrażają metody z zakresu windykacji twardej. Tutaj nie ma już jednak miejsca na negocjacje i dochodzenie do porozumienia. Zadaniem firmy windykacyjnej jest zgłoszenie sprawy do sądu i na tym jej rola się kończy.

Kiedy sędzia wyda werdykt natychmiastowej wykonalności, do pracy powołuje się komornika, który realizuje egzekucję. Ta polega na zajęciu mienia dłużnika (najczęściej następuje to poprzez przejęcie środków ze źródła stałego dochodu, ale mogą być to też przedmioty materialne) o wartości, która pokryje kwotę zadłużenia. Dla osoby zadłużonej nie jest to korzystne rozwiązanie. Zobowiązanie ma być wtedy spłacone od razu w całości, obarcza się go dodatkowo kosztami sądowymi oraz pracy komornika.

Podsumowanie

Różnic w przypadku form windykacji miękkiej oraz twardej jest wiele, a więcej korzyści dla obu stron postępowania wynika z prowadzenia działań polubownych. Nie da się mówić o podobieństwach windykacji miękkiej oraz twardej. To zupełnie inne metody działań. W ich przypadku tylko skutek ma być taki sam – wierzyciel ma odzyskać swoje mienie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here