PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe – będzie to nowy i jednocześnie obowiązkowy system dla pracodawców, zaś dla pracowników dobrowolny, prywatny system gromadzenia oszczędności długoterminowych w ramach trzeciego filaru systemu emerytalnego.

Na PPK składać się będą zarówno pracownicy, pracodawcy, a także budżet państwa. Plan PPK z założenia ma polepszyć strukturę oszczędności emerytalnych w Polsce, będąc jednocześnie uzupełnieniem dla całkowicie dotychczas dobrowolnych Pracowniczych Programów Emerytalnych zwanych w skrócie PPE, w ramach których pracownik może otrzymać dodatkową, prywatną emeryturę. Pracownicze Plany Kapitałowe są formą oszczędzania na emeryturę, która jest zupełnie dobrowolna dla pracownika, jednak nie weszły jeszcze w życie. Programy PPK mają obowiązywać dopiero od początku 2019 roku.

Kiedy w życie wejdą przepisy regulujące PPK?

Data wejścia w życie, rewolucjonizującego dotychczasowe ustawy emerytalne, projektu ustawy, zakładającej uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych, po wielu miesiącach została wreszcie ustalona. Według pana P. Borysa – Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, pierwsze plany PPK mają ruszyć już od 1 stycznia 2019 roku. W pierwszej kolejności Pracownicze Plany Kapitałowe będą mogli zaproponować swoim pracownikom jedynie najwięksi z pracodawców, czyli ci, którzy zatrudniają powyżej 250 pracowników. Od lipca natomiast do tej grupy dołączą firmy zatrudniające 50–249 osób. W 2020 roku z planów PPK będą mogły korzystać również mniejsze firmy i pracownicy sektora publicznego.

Do prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił już projekt zakładający, że automatycznym zapisem mają być objęci wszyscy zatrudnieni w wieku od 19 do 55 lat. Powyżej 55 roku życia udział pracownika będzie dobrowolny. Docelowo program ma objąć ponad 11 mln Polaków, a przewidywany wskaźnik partycypacji to 75% regularnie oszczędzających, czyli 8,5 mln osób. Każda składka do programu będzie składać się z wpłat od trzech stron – pracownika, pracodawcy oraz państwa. Ministerstwo przewiduje, że rocznie może to być 15-20 mld złotych.

Według ustaleń, środki zgromadzone na PPK będą podlegały dziedziczeniu. Będzie je można wykorzystać jednorazowo jako wkład własny przy zakupie mieszkania. Pracownik będzie miał także możliwość wcześniejszej ich wypłaty w przypadku ciężkiej, przewlekłej choroby samego pracownika, współmałżonka bądź dziecka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here