Nowe obowiązki Split Payment

Ministerstwo Finansów cały czas planuje zmiany, mające na celu uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce. Jednym z nich ma być eliminowanie niepłacenia podatku VAT. Proponowana reforma będzie dotyczyć wprowadzenia nowego, obligatoryjnego stosowania znanego już wcześniej mechanizmu Split Payment. Na czym będą polegać zmiany? Jaka jest odpowiedzialność podatników? Jak przygotować firmę do reformy?

Split Payment – podstawowe informacje

Split Payment, to tak zwany mechanizm podzielonej płatności. System został zaprojektowany tak, aby kontrahenci płacąc sobie wzajemnie za fakturę, dokonywali przelewu na dwa rachunki bankowe – jeden podstawowy (dla kwoty netto) oraz drugi dodatkowy dla podatku (VAT). Rachunek VAT ma być odpowiednio zablokowany tak, aby przedsiębiorcy mieli zabezpieczone środki na płatność podatku i nie wydawali ich na nieodpowiednie płatności. Na razie z zasady, Split Payment jest mechanizmem dobrowolnym, jednak od 1 września 2019 roku planowane są zmiany w tym zakresie.

Zmiany od 1 września 2019 roku

Zgodnie z zapowiadanymi zmianami, od 1 września 2019 roku mechanizm podzielonej płatności, ma być stosowany obligatoryjnie. Obowiązkowy Split Payment ma dotyczyć transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT, o kwocie wartości przekraczającej 15 000 złotych. Reforma nie obejmie jednak wszystkich przedsiębiorców. Ma dotyczyć określonych towarów i usług, wymienionych w nowym załączniku do nowelizacji ustawy o VAT (załącznik nr. 15). Generalnie, zmiany mają objąć towary i usługi dotyczące: metali szlachetnych, elektroniki, paliw, emisji gazów cieplarnianych i robót budowlanych.

Sankcje za niestosowanie Split Payment

Jednym z nowych obowiązków przedsiębiorców, będzie wystawianie odpowiednich dokumentów faktur VAT, które wskazywać będą odpowiednie oznaczenia mechanizmu podzielonej płatności, wraz z informacją jaka kwota powinna zostać zapłacona w systemie Split Payment. Brak takiego jasnego oznakowania, może powodować dla podatnika negatywne konsekwencje – w szczególności sankcje finansowe, w wysokości nawet 100% kwoty podatku VAT nie wskazanej odpowiednio na fakturze. Obowiązki planowo wchodzą w życie już 1 września 2019 roku, jednak niektóre sankcje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Split Payment

Wątpliwości związane z nowymi regulacjami

Obecnie pojawiają się głosy wskazujące na pewne wątpliwości, w zakresie stosowania nowelizacji. W tej kwestii specjaliści zwracają uwagę na konieczność dookreślenia sposobu wyliczenia kwoty limitowej (15 000 zł) – czy dotyczy ona jednej faktury czy grupy transakcji, czy też może jednej operacji handlowej. Dodatkowo, nie wszystkie towary i usługi zostały opisane szczegółowo, toteż problematyczne może być kwalifikowanie ich do ewentualnego obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Rekomendacje dla przedsiębiorców

Ze względu na nowe obowiązki oraz potencjalnie bardzo wysokie sankcje, każdemu przedsiębiorcy należy rekomendować, aby skrupulatnie przeanalizował czy jego towary lub usługi nie powinny być zaliczone do grup towarów i usług z zastosowaniem obligatoryjnych mechanizmów podzielonej płatności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here