Rodzina 500 plus to program rządowy opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym pieniądze nie podlegają opodatkowaniu i są przyznawane na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Jak zmieniła się sytuacja polskich rodzin po wejściu w życie Programu?

Wniosek do Programu

Wniosek o udzielenie świadczenia na drugie i kolejne dziecko można złożyć raz w roku przez Internet lub osobiście w gminie, która również wypłaca świadczenie. O wsparcie mogą ubiegać się także rodzice jedynaków, powinni oni jednak wówczas dostarczyć dokumenty potwierdzające swoją trudną sytuację finansową. Kryterium dochodowe jest rozpatrywane co roku, dlatego po upływie 12 miesięcy należy złożyć kolejny wniosek.

Poprawa sytuacji rodzin

W rodzinach wielodzietnych jedno z rodziców – najczęściej kobieta – rezygnuje z pracy zawodowej, by zająć się domem. Kluczowe znaczenie przy podjęciu takiej decyzji mają dla par koszty opiekunki, żłobka i przedszkola oraz ograniczona ilość wolnych miejsc w placówkach publicznych. Przeciętne wynagrodzenie w styczniu 2018 roku wynosiło 4047,21 złotych brutto, co stanowiło dla rodzin wielodzietnych – przed wprowadzeniem Programu – często jedyny dochód. Duże kontrowersje związane z zasiłkiem na drugie i kolejne dziecko wzbudzał w społeczeństwie brak progu dochodowego dla rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczenia oraz brak kontroli nad przeznaczeniem pieniędzy. W mediach poruszane były przykłady dzieci z rodzin trudnych, których sytuacja bytowa nie uległa poprawie pomimo objęcia ich Programem Rodzina 500 plus. Niemniej jednak w wielu domach dodatkowa miesięczna gotówka pomogła zmniejszyć lub zlikwidować dziury w domowym budżecie i wypłynęła pozytywnie na jakość życia wszystkich domowników.

Zdolność pożyczkowa a 500 plus

Klient, by otrzymać gotówkę w firmie pożyczkowej, najczęściej nie jest zobligowany do przedstawiania zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach, do przeprowadzenia procedury w zupełności wystarcza jedynie dokument tożsamości. Niemniej jednak kwota o niezmiennej wysokości, która wpływa co miesiąc na konto, stanowi dobre zabezpieczenie spłaty zobowiązania. W takiej sytuacji rodziny wielodzietne mogą korzystać z dodatkowej gotówki na nieprzewidziane lub większe wydatki. Więcej na temat pożyczek można przeczytać na stronie https://www.czerwona-skarbonka.pl/pozyczka-na-500-plus/.

Program Rodzina 500 Plus został opracowany po to, by wesprzeć finansowo rodziny, z dwojgiem lub więcej dzieci. Rozwiązanie nie jest pozbawione wad, jednak z drugiej strony stanowi niezaprzeczalnie formę pomocy, która pomogła wielu dzietnym parom w trudnej sytuacji materialnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here