Roboty przemysłowe - czy potrzebne?

Kiedyś w każdej fabryce, na każdym stanowisku pracował człowiek. Nie było mowy o automatyzacji, wszystko musiało być wykonane przez pracownika. Współcześnie model nowoczesnego zakładu jest zgoła inny – łączy roboty przemysłowe z pracą pracowników.

Roboty przemysłowe a zatrudnienie

Roboty przemysłowe są przeznaczone do pracy na różnych stanowiskach. Swoje zadania wykonują w odpowiednio zaprogramowany sposób, zapewniając powtarzalność wszystkich działań. Ponadto – w ogólnym rozrachunku – przynoszą korzyści ekonomiczne wynikające z wyeliminowania błędów ludzkich, niekontrolowanych przestojów, czy różnego tempa pracy.

Należy zauważyć, że roboty przemysłowe to wysoka dokładność i w zdecydowanej większości szybkość przeprowadzenia cyklu pracy, która była nieosiągalna dla człowieka. Wbrew pozorom w zakładach, w których pojawiają się roboty przemysłowe nie następuje drastyczna redukcja zatrudnienia. Pracownicy są kierowani na stanowiska, które nie wymagają narażania się na szkodliwe warunki, czy wykonywania pracy stanowiącej wysokie obciążenie dla organizmu.

Dobra inwestycja w robota

Nie ulega wątpliwości, że zakup robota przemysłowego jest inwestycją, którą warto rozważyć i skonsultować z ekspertami. Dobrze rozumiana robotyzacja procesów produkcyjnych musi być skorelowana z indywidualnymi potrzebami i wymaganiami zakładu, tym samym musi być zaprojektowana i skonstruowana na życzenie. Analiza potrzeb i możliwości pozwala na wdrożenie robota, który wykorzysta w pełni potencjał własny i zakładu.

Roboty przemysłowe to krok w przyszłość zakładu, poprawa i powtarzalność jakości produktu czy usługi, co z kolei ma bezpośredni wpływ na filary związane z budowaniem marki i wydajnością. Nie można także nie wspomnieć o istotnym podniesieniu bezpieczeństwa pracy przy jednoczesnym podniesieniu efektywności linii produkcyjnej. W pełni programowalne docierają wszędzie tam, gdzie trudność „ręcznego”wykonania zadania jest obarczona wysokim współczynnikiem błędu czy szkodliwością dla zdrowia pracowników. Praca robota przemysłowego to całkowita kontrola procesów produkcyjnych i mniejsze koszty wykonania pracy. Automatyzacja pracy współgra z założeniami zatrudnienia pracowników i osiągnięcia odpowiedniego współczynnika ponoszonych kosztów względem regularnych zysków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here