Jak zabezpieczyć się na emeryturę?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to solidne narzędzie bezpiecznego oszczędzania na emeryturę. Liczne korzyści podatkowe, jak zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych oraz możliwość odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, pozwalają na zgromadzenie satysfakcjonującej liczby środków, które wykorzystać można po zakończeniu aktywności zawodowej.

Czym jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego?

Polski system ubezpieczeń emerytalnych składa się z trzech filarów, które w uproszczeniu można przedstawić tak:

  1. ZUS

  2. OFE

  3. IKE, IKZE, PPE

Jak więc widać, IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, składa się na trzeci filar tego systemu, czyli dodatkowy, dobrowolny sposób oszczędzania na emeryturę, do którego państwo przekonuje poprzez wbudowane zachęty podatkowe. IKZE zostało wprowadzone w ustawie ze stycznia 2012 roku, jednak przez kolejne dwa było udoskonalane i zmieniane do obecnej postaci.

Rodzaje IKZE

Otwierając Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego musimy zdecydować się na jeden z możliwych jego rodzajów, do których należą:

  • depozyty bankowe;

  • rejestr funduszy inwestycyjnych;

  • giełdowe papiery wartościowe;

  • inwestycyjne ubezpieczenie na życie;

  • dobrowolne fundusze emerytalne.

Każda z tych opcji niesie ze sobą różną możliwość zysków, ale też różne zagrożenia i ryzyko. Wybór pomiędzy nimi jest kluczowy i powinien być poparty odpowiednią analizą nie tylko charakteru tych opcji, ale i swoich umiejętności oraz wiedzy w tym zakresie. Warto decydować się na zaufane instytucje, charakteryzujące się efektywnością zarządzania, niskimi kosztami oraz bogatą ofertą. Taką opcją jest IKZE Plus w NN Investment Partners, o którym informacje znaleźć można pod adresem https://www.nntfi.pl/emerytura/ikze.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – na jakiej zasadzie działa?

Na IKZE możemy wpłacać pieniądze w nieregularnych ratach, które sami ustalamy. Jednak w ciągu całego roku podsumowane wpłaty nie mogą przekroczyć ustalanej corocznie kwoty, która w 2018 roku wyniosła 5718 zł. Zgromadzone środki możemy wypłacić po ukończeniu 65. roku życia, jednak od sumy odliczony zostanie podatek w wysokości 10%. Oczywiście, pieniądze można wybrać z konta wcześniej, wiąże się to jednak, tak, jak w przypadku IKE, z nałożeniem podatku Belki, wynoszącego 19%.

Czy IKZE jest opłacalne?

Założenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jest opłacalne z kilku powodów, przede wszystkim:

  • jest zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki, który wynosi aż 19%) pod warunkiem, że dokona się wpłat w przynajmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych;

  • pieniądze wpłacane na konto są zwolnione z podatku od dochodów osób fizycznych, to znaczy, że można odpisać wpłacone pieniądze od podatku, z którego rozliczamy się co roku z Urzędem Skarbowym na podstawie deklaracji PIT.

Poza korzyściami podatkowymi, wielką rolę odgrywa sam proces odkładania pieniędzy przeznaczonych do wykorzystania w czasie emerytury, których wypłata jest obostrzona, skutecznie odstraszając przed nierozważną wypłatą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here