VAT-7 2019

Zbliża się koniec roku a wraz z nim okres rozliczeń podatkowych. W zależności od rodzaju prowadzonego interesu obowiązywać będą różne rodzaje rozliczeń. VAT-7 w 2019 roku zapłaciło bardzo wielu przedsiębiorców. Można złożyć klasyczny papierowy wniosek do właściwego urzędu skarbowego lub wypełnić wniosek VAT-7 online. Pomocny może okazać się również program do obliczenia należnego podatku VAT. Program VAT vat-7.pl to doskonałe narzędzie, które ułatwi rozliczenie.

Deklarację Vat-t składają podatnicy rozliczający się co miesiąc, za trzydziestodniowy okres rozliczeniowy, na podstawie artykułu 99 ustawy o Vat. Obowiązek składania takich deklaracji nie dotyczy drobnych przedsiębiorców, których dochód miesięczny nie przekracza kwoty zwolnionej od podatku na podstawie artykułu 113 tej samej ustawy. Z obowiązku składania VAT-7 2019 są również zwolnieni przedsiębiorcy wykonujący jedynie czynności zwolnione od podatku.

Zarejestrowani podatnicy mają obowiązek rozliczać się za każdy zakończony okres (miesięcznie bądź kwartalnie). Zależy to od tego, jaką formę rozliczania zadeklarowano we wniosku rejestracyjnym. Firmy, które zarejestrowały trzydziestodniowy okres rozliczeniowy zobowiązane są składać rozliczenie raz w miesiącu. Firmy, które zarejestrowały rozliczenia kwartalne składają rozliczenia co trzy miesiące. Deklarację VAT online składa się do dwudziestego piątego dnia następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że wszyscy podatnicy, którzy wybrali miesięczne okresy rozliczeniowe składają odpowiednią deklarację i opłacają wynikającą z niej należność podatkową do dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

VAT online

Wszyscy przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie składają deklaracje Vat za pierwszy kwartał do dwudziestego piątego kwietnia, w drugim kwartale do dwudziestego piątego lipca, w trzecim do dwudziestego piątego października, a w czwartym do dwudziestego piątego stycznia. Podczas wypełniania deklaracji należy pamiętać o polu numer jeden w górnym rogu deklaracji. Należy również pamiętać o prawidłowym wypełnieniu pola nr 7 – jest to korekta deklaracji. Jeżeli jest to druga bądź kolejna deklaracja składana przez podatnika za ten sam okres rozliczeniowy należy wypełnić to pole, by rozliczenie było potraktowane jako korekta poprzedniego, a nie zupełnie nowy wniosek. Najważniejszym miejscem do wypełnienia na wniosku są dane firmy. Żaden wniosek nie może być kompletny bez prawidłowej nazwy firmy, należy również podać prawidłowy numer NIP.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here