Brakuje Ci na rachunki? Nie masz z czego naprawić zepsutego auta? Musisz kupić podręczniki do szkoły dla swoich dzieci? Możesz sięgnąć po szybką pożyczkę w trybie online i nawet w tym samym dniu otrzymać pieniądze na swoje konto bankowe. U osób, które wahają się, czy podjąć decyzję o takim rozwiązaniu, pojawiają się wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa transakcji. Dzięki nowej ustawie o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu i agentami, polscy pożyczkobiorcy mogą poczuć się bardziej bezpiecznie.

Ograniczenia dla działalności firm pożyczkowych

Szybka pożyczka przez internet dostępna jest w wielu różnych firmach pożyczkowych, które często działają wyłącznie w sieci, bez stacjonarnych oddziałów. To wygodne dla wszystkich pożyczkobiorców, ponieważ bez wychodzenia z domu mogą uzyskać finansowanie w pożądanej kwocie i spłacić je przelewem, zgodnie z harmonogramem, wskazanym w umowie pożyczkowej.

W internecie jednak problemem jest to, że wielu klientów nie wie, jak rozpoznać rzetelnego pożyczkobiorcę i odróżnić go od oszustów. Potencjalni oszuści często działają z pozoru całkowicie zgodnie z prawem i usypiają czujność pożyczkobiorców. Okazuje się później, że naliczają skrajnie wysokie opłaty, które rujnują sytuację finansową klienta. Dziś jednak łatwiej bronić się przed takimi pseudo pożyczkodawcami.

Dzięki wprowadzeniu z dniem 22 lipca 2017 roku ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu i agentami, ograniczono swobodę podejmowania i prowadzenia działalności pożyczkowej w Polsce

Wytyczne dla firm pożyczkowych

Podmiot chcący udzielać pożyczek gotówkowych poza systemem bankowym, musi obecnie uzyskać wpis do Rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rejestr instytucji pożyczkowych ma charakter systemu teleinformatycznego, a dane z niego są udostępniane za pośrednictwem strony KNF. Wpis jest obowiązkowy i dokonuje się go na wniosek firmy pożyczkowej, do którego należy dołączyć:

  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności członków organów za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
  • dokumenty potwierdzające, że podmiot prowadzi działalność wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej oraz że posiada on minimalny kapitał zakładowy w wysokości 200 tys. zł.

Wpis do rejestru firm pożyczkowych jest płatny, a pobierana opłata wynosi 600 zł. Jeśli firma tego nie dokona, będzie to dla potencjalnych pożyczkobiorców jednoznaczne, że prowadzi ona działalność nielegalnie i lepiej nie zaciągać w niej pożyczki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here